Przemocy Mówimy NIE!-Kaalicja na rzecz osob znajdujacych sie w sytuacji kryzysowej
Menu Strona PCPR Informacje Ogólne o przemocy Prawo i procedury interwencyjne Programy, kampanie, akcje Pomocne informacje FORUM
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Konferencja profilaktyczna

Konferencja profilaktyczna

Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowej konferencji profilaktycznej
„PRZEMOCY MÓWIMY - NIE!”
w dniach 3-4 listopada 2011 w Wyższej Szkole Suwalsko - Mazurskiej.I DZIEŃ KONFERENCJI - 3 LISTOPAD 2011

I dzień Konferencji poświęcony będzie prezentacji programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy, które są możliwe do wdrożenia w szkołach i w środowiskach pozaszkolnych m.in. zaprezentowana zostanie metoda Treningu Zastępowania Agresji, idea Klubów Fair Play, idea programu „Szkoła bez przemocy” oraz inne ciekawe programy profilaktyczne. Przedstawione będą również procedury skutecznej interwencji profilaktycznej.

I dzień Konferencji jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych tematyką przeciwdziałania przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży. Szczególne zaproszenie kierujemy do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w szkołach, organizacjach pozarządowych, parafiach, do kuratorów sądowych i osób odpowiedzialnych za działania profilaktyczne w gminach /członków GKRPA oraz Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych/.

II DZIEŃ KONFERENCJI - 4 LISTOPAD 2011

II dzień Konferencji - warsztatowy skierowany jest do wybranej grupy ok. 50 specjalistów pracujących bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą, którzy będą pracować w dwóch 24 osobowych grupach. Warsztat dostarczy konkretnych narzędzi w postaci przykładów scenariuszy zajęć do pracy z uczniami i rodzicami w obszarze przemocy i agresji. Warsztat jest wprowadzeniem do uczestnictwa w kolejnych warsztatach przewidzianych w ramach projektu dla profesjonalistów - warsztatach Treningu Zastępowania Agresji oraz Kontroli Złości, Warsztatach PEACE 4 KIDS, które opisane są na stronie w zakładce Warsztaty dla profesjonalistów.

Uczestnicy warsztatów zostaną wyłonieni spośród osób, które wypełnią formularz zgłoszeniowy na Konferencję oraz wybiorą jeden z warsztatów:

a) Trening Zastępowania Agresji – (16 godzin) lub
b) PEACE 4 KIDS (16 godzin)

Pierwszeństwo uczestnictwa w warsztatach mają osoby zgłoszone przez szkoły, instytucje lub organizacje, które:

a) zadeklarują udział swoich przedstawicieli i młodzieży w całym projekcie tj. w:

- I i II Dniu Konferencji,

- warsztatach dla profesjonalistów,

- Szkole Liderów Młodzieżowych,

- Kampanii Białej Wstążki /udział w Konkursie, przeprowadzenie przedsięwzięć związanych z tematem kampanii/

b) zobowiążą się do wdrożenia w swej pracy i środowisku poznanych metod;

c) wypełnią formularz zgłoszeniowy formularz zgłoszeniowy na konferencję - placówki dostępny w zakładce ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY

d/ prześlą krótkie sprawozdanie z podjętych działań;

Dodatkowo promowane są szkoły z Powiatu suwalskiego, które włączyły się w realizację programu Szkoła bez przemocy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać elektronicznie e-mailem na adres: zgloszenia@powiat.suwalski.pl
lub faxem: 87 565 92 84

Infrmacja o współfinansowaniu projektu
© 2011 PCPR Suwałki

  Tworzenie stron internetowych ONAVI